• +35944663228
  • ssymphonyorchestra@gmail.com
  • Sliven, Bulgaria

СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР СЛИВЕН е основан през 1933 г. под името Сливенска филхармония при читалище “Зора”. Началото е поставено от 37 оркестранти, ръководени от учениците на Йосиф Каломати – диригента Петър Стратев (1881-1951) и композитора Мишо Тодоров (1890-1967). До 1948 г. диригенти на оркестъра стават последователно Христо Байданов, Димитър Узунов и Никола Кубарелов. 

В своето дълголетно съществуване оркестърът преминава през различни етапи на развитие. От 1933 до 1948 г. той съществува като гражданско сдружение със статут на юридическо лице към читалище “Зора”. От 1948 до 1973 г. симфоничният оркестър е преобразуван в оперен, като продължава да изнася симфонични концерти. От 1973 до 2000 г. Сливенският симфоничен оркестър функционира като професионален музикален институт към читалище “Зора”. От 2000 г. съставът получава статут на професионален културен институт към Община Сливен. 

Важна заслуга за оформяне на професионалния облик на оркестъра през 60-те и 70-те години на миналия век имат диригентите Николай Николаев и Стефан Басмаджиев. След тях титулярни диригенти стават Христо Игнатов, Владимир Кираджиев, Емил Табаков (художествен консултант), Веселин Байчев, Йовчо Петров, Алексей Измирлиев, Андрей Андреев, Стефан Недялков, Ивайло Кринчев. Като гост-диригенти със състава са работили  Борис Хинчев, Пламен Джуров, Недялко Недялков, Иван Вульпе, Георги Робев, Алипи Найденов, Йордан Дафов и много други. От 1993 до 2021г. главен диригент на оркестъра е Димитър Караминков. 

В началото на 80-те години на миналия век Сливенският симфоничен оркестър се превръща в колектив с активно присъствие в националния музикален живот. Заслуга за това има тогавашния главен художествен ръководител и директор Сидер Сидеров. Директори на състава след него са били Стефан Хърков, Галина Георгиева, Даниела Дякова и Димитър Караминков. От август 2021 г. директор на Сливенския симфоничен оркестър е Кремена Николова. 

В репертоара на Симфоничен Оркестър Сливен присъстват произведения от всички оркестрови стилове и епохи – от бароковите майстори Корели, Вивалди, Бах, Хендел до основополагащи фигури на съвременната музика като Стравински, Барток, Шостакович, Лютославски. Централно място сред тях заемат творбите на виенските класици и на немските романтици. От създаването си оркестърът е трайно свързан и с творчеството на българските композитори. Още от основаването си той е изпълнявал творби на националните ни класици (Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Веселин Стоянов, Любомир Пипков, Марин Големинов), а в 80-те години осъществява премиери на произведения от Лазар Николов, Пенчо Стоянов, Велислав Заимов (Симфония No 4), Владимир Кираджиев, Георги Арнаудов и други. Признание за ролята на оркестъра в пропагандирането на съвременното българско композиторско творчество представляват участията в прегледите “Нова българска музика” и “Млада българска музика”. 

Концертните прояви на Симфоничен Оркестър Сливен са свързани с изкуството на най-изтъкнати български инструменталисти и певци. Един от първите солисти на оркестъра е големият български пианист и композитор Димитър Ненов (1902-1953). През годините със сливенските симфоници са музицирали цигуларите Боян Лечев, Минчо Минчев, Дина Шнайдерман, Емил Камиларов, Стойка Миланова, Стоян Калчев, Георги Бадев, Мичо Димитров, Гинка Гичкова, Евгения-Мария Попова, пианистите Атанас Кареев, Милена Моллова, Дора Миланова, Светла Славчева, Николай Евров, Жени Захариева, Антон Диков, Димо Димов, Йовчо Крушев, Филип Павлов, виолончелистите Венцеслав Николов и Анатоли Кръстев, кларинетистите Сава Димитров и Петко Радев, флейтистите Лидия Ошавкова и Георги Спасов, тромпетистите Петър Кърпаров и Николай Чочев, певците Никола Николов, Гена Димитрова, Александрина Милчева, Дарина Такова, Павел Герджиков, Бойко Цветанов, Христина Ангелакова, Стефка Евстатиева и още много други. Особено внимание оркестърът отделя на младите солисти. Тук направиха едни от първите си изяви с оркестър Ангел Станков, Васко Василев, Мила Георгиева, Веселин Пантелеев-Ашкенази, Николай Минчев, Йова Миланова, Людмил Ангелов, Веселина Кацарова, Александрина Пендачанска, Татяна Шиварова, Камен Чанев. През 80- те години оркестърът осъществява интеграционни връзки с Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия “Панчо Владигеров”) в София, като в Сливен се провежда част от обучението на студенти – бъдещи оркестранти и оркестрови диригенти, както и част от подготовката на студенти-участници в международни конкурси. 

проф. Стефан Хърков доктор на изкуствознанието